Liidin kielletty ajosuunta?

B2B-myyjän painajainen: downgrade. Alaskirjaus. Myyntistatuksen muutos epätodennäköisemmäksi. Kukapa siitä haluaisi puhua näinä kasvavien myyntitavoitteiden aikoina? Tai suunnitella siihen liittyviä myynnin ja markkinoinnin prosesseja. Sehän on sama kuin ennustaisi epäonnistumista…

Kuitenkin fakta on se, että osa myyntivalmiistakaan liideistä ei johda kaupalliseen lopputulokseen. Osa ei etene edes myyntimahdollisuuksiksi, osa ei lopulta clousaannu voitollisesti. Miten markkinointi-ja myyntiprosessit ottavat kantaa näihin tilanteisiin? Aika heikosti. Usein ne nähdään lineaarisina polkuina, jotka ovat mallinnettu jyräämään vain eteenpäin: kontakti, prospekti, markkinointivalmis liidi, myyntivalmis liidi, tarjous ja close. Ja mittaaminen keskittyy tietenkin vain konversioon eteenpäin.   Mutta olisiko syytä olla käytännöt, kriteerit ja mittarit myös takaisinkytkennälle? Syntyisikö sellaisista esim. kilpailuetua jatkoa varten? Miksi paluu on liidille kielletty ajosuunta?

Klassinen haaste on toiminta myynnille dedikoitujen myyntivalmiiden liidien kanssa. Läpinäkyvyys heikkenee olennaisesti, koska liidin omistaa nyt tyypillisesti yksittäinen myyjä. Koko organisaatio, myyntijohtokin, on riippuvainen myyjän toiminnasta ja siihen liittyvästä CRM-raportoinnista. Mikäli organisaation CRM-prosessit ja dokumentointikäytännöt ovat epäselvät, riskit kasvavat entisestään. Myynti ei välttämättä yksin kykene objektiviisesti tarkastelemaan liidin tai myyntihankkeen statusta – vaan toiveajattelun määrä kasvaa samassa suhteessa clousauspäivän etääntymisen kanssa. Tällaisiin tilanteisiin tarvitaan myyntijohdon työkaluja ja aktiivista johtamista. Myyntiprosessin tarjousvaiheen todennäköisyys-estimaatteja kannattaa johtaa voimakkaasti ja lisätä mukaan myös myyntihankkeen ajallisesta kestosta rakennettu ”leikkuri” näille todennäköisyyksille. Todennäköisyyden laskun on käynnistettävä sarja sekä myynnin ja myyntijohdon että markkinoinnin toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on aktivoida asiakasta ostopäätöksessään. Myyntijohdon kanssa tehty yhteiskäynti tai markkinoinnin ABM-toimenpiteet voivat auttaa, JOS ongelmat tunnistetaan ajoissa.

Pahinta on antaa myyntivalmiista liidistä rakentuneen myyntihankkeen vain ”nukkua rauhallisesti pois” hautaamalla se myynnin mustaan aukkoon. Tällaiset tarpeettomasti tarjouskannassa hiipuvat myyntimahdollisuudet paitsi vääristävät tarjouskantaa, myös aiheuttavat markkinointiviestinnän tarpeettoman katkon näihin kyseisiin yrityksiin. Kyseinen yritys on vaille kaupallisen prosessin todellista statusta ja vain myyjän panttivankina.

Lisäksi pitää muistaa, että tarjousvaiheeseen edennyt B2B-liidi yleensä indikoi kysyntää. Asiakkaalla on siis tarpeita, tällä kertaa vain valinta osui toisaalle. Markkinoinnin näkökulmasta on tärkeää erottaa tällaiset uudelleen markkinointivalmiiksi liideiksi palaavat kontaktit perinteisistä uusasiakashankinnan toimenpiteistä. Päättäjät on identifioitu, asiakkaan tilanne tunnetaan, samoin asiakas tuntee tarjoavan yrityksen. Todellista kilpailuetua tulevaisuutta varten onkin saavutettavissa rakentamalla näille paluumuuttajille oma markkinointi-ohjelmansa, jossa pyritään hyödyntämään yrityksistä kerättyä informaatiota esim. päättäjien, ostoikkunoiden ja ostomaturiteetin osalta. Tällaisissa tilanteissa on luontevaa pohtia Account-Based Marketing-malleja osana markkinointi-ohjelmia.

Pidä liidit pois myynnin mustasta aukosta – 3 vinkkiä hallittuun downgreidaamiseen:

1.Lisää aika CRM-kriteeristöön

Aika on armoton konsultti. ”Kun pitkistyy – niin mutkistuu”. Mittaa myyntiprojektien ajallista kestoa ja pisteytä todennäköisyyksiä sen perusteella. Kun todennäköisyys on pysynyt paikallaan pitkään tai laskenut, niin käynnistä myynnin, myyntijohdon ja markkinoinnin toimenpiteitä. Ota myyntijohto mukaan asiakasdialogiin ja käynnistä markkinoinnin yrityskohtaisia ABM-toimenpiteitä esim. referenssiasiakkaita hyödyntäen.

2.Mittaa ja palkitse myös paluumuuttoa

Myyntijohdon pahimpiin vihollisiin kuuluvat epätietoisuus, hiljaisuus, keskeneräisyys. Myyjä tai asiakas ei uskalla kertoa todellista tilannetta. Myyntimahdollisuus on vaarassa hiipua myynnin mustaan aukkoon. Kannusta myyntiä tunnustamaan ja tunnistamaan nämä tilanteet, jotta voit aloittaa korjaavat toimenpiteet ajoissa. Palkitse myyntiä myös paluumuutosta: myyntivalmis liidi ei edennyt, joten takaisinkytkennällä on syntynyt ”uusi” markkinointivalmis liidi. Mukaan myynnin scorecardiin?

3.Integroi markkinointi osaksi myyntiprosessia

Älä jätä myyntivalmista liidiä yksi myyjän vastuulle. Rakenna markkinointiohjelma myös tällaisille liideille. Kyse ei enää ole uusasiakashankinnan viesteistä, vaan olennaista tällaisessa BOF (Bottom-Of-Funnel) –vaiheessa on argumentoida yrityksesi vahvuuksia ja ydinviestejä sekä auttaa asiakasta ostamaan tarjoamalla hänelle työkaluja bisnescasen laskemiseen: kuinka ratkaisusi avulla hän säästää rahaa tai saa lisää tuottoja.

Teksti: Kimmo Luoma

Dialogi vs. analytiikka – Soita ja kysy

B2B-myynnin ja -markkinoinnin keinovalikoima on kasvanut muutamassa vuodessa. Kaikille on todennäköisesti paikkansa prosessin eri vaiheissa. Nopeiden tulosten saavuttamiseksi on kuitenkin yksi ylivertainen väline: Dialogi.(kr. dia ‘kautta’ + logos ‘sana’). Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua (Wikipedia, 2014).

 Paras media on toinen ihminen. Kasvokkain, puhelimitse tai vaikkapa videoyhteydellä.

 1. Aika vs. myyntitavoitteet

Nopeutta korostavan ajanlaskumme ja kasvavien myyntitavoitteiden aikana ei yksinkertaisesti ole aikaa tai varaa tuudittautua odottelemaan inbound-liidien kypsymistä. Myyntitavoitteesi palavat pohjaan kauan ennen oletettuja tuloksia. B2B-myynti tapahtuu kasvokkain. Mitä nopeammin olet asiakkaan kanssa F2F-dialogissa, sitä nopeammin olet tekemässä kauppaa.  Mikäli valitset reaktiivisen ja odottelevan roolin, niin markkinatalouden ja kilpailun dynamiikan mukaisesti joku on jo siellä luomassa kysyntää ja tekemässä kauppaa. Totuus on siellä ulkona.

2. Ihminen vs. analytiikka

Dialogin avulla keräät hetkessä saman määrän tietoja, jonka hankkimisen suunnitteluun, keräämiseen tai analysointiin esim. sisältömarkkinoinnin ja www-analytiikan keinoin menisi kestämättömän pitkä aika. Keskustelun avulla identifioit ja haastattelet todellisia päättäjiä ja asiakaskriteerien täyttyessä sovit kvalifioituja asiakaskohtaamisia. Kaikki tämä jopa 5-10 minuutin aikaikkunassa.Dialogi on proaktiivinen tapa myös luoda kysyntää ja valistaa, passiivisen mittaamisen sijaan. Tehokkain media on toinen ihminen. Myös puhelimessa. Ihmisten välinen vuorovaikutus ja -puhelu peittoaa koneälyn. Mind over matter.

 3. Kvalitatiivinen vs. kvantitatiivinen (rivienvälit vs. rivit)

Vuoropuhelun avulla keräät myös laadullisia ostosignaaleja pelkästään määrällisten sijaan. Esimerkkinä vaikkapa yritys, jonka verkkovierailujen pisteytyksen perusteella ohjautuu markkinointisi monivaiheiseen nurturointiprosessiin   – vaikka oli vain keräämässä tietoja kilpailuttaakseen nykyisen kumppanin hintoja alemmas. Tällaiset tiedot on kerättävissä nopeammin dialogin avulla. Subjektiiviset ja vapaat kommentit ovat aina olleet dialogien parhainta antia ja tukevat myyntiprosessin avausta tehokkaammin kuin kylmät leadscoring-pisteet tai analytiikan osoittama käyttäytyminen. Toisaalta dialogin avulla on kerättävissä ns. haaleita liiditietoja: päättäjiä, hanketietoja, sopimuskausia ja epäjatkuvuuksia, joita analytiikan avulla on mahdoton poimia yhtä varhain.

4. B2B-myyntiprosessi vs. -ostoprosessi

Asiakkaasi on suorittanut 70% ostoprosessistaan ennen yhteydenottoa tai ”toimittajien tutkalle joutumista”, sanotaan. Entä jos asiakas ei tiedä tarvitsevansa? Hyvin konseptoidut, näkemyksellisen myynnin kohtaamiset ja niiden sopiminen puhelimitse hyvin valikoituun kohderyhmään ovat paras työkalupakki kysynnän luonnin operaatioille. Hyvät myyntiorganisaatiot edelleen erottuvat aktiivisina toimijoina, jotka proaktiivisesti luovat myyntimahdollisuuksia ja vievät niitä eteenpäin hyvällä konversiolla. Älä anna valtaa odottelulle ja huonoille tekosyille, vaan sovi tapaamisia ja mene asiakkaisiin aina kun voit!

Teksti: Kimmo Luoma

Dia07

Punakynä käy? Tee B2B-liidimarkkinoijan some-pistokoe

 

  • Lue tuore tiedotteemme!
  • Lue uusin newsletterimme!
  • Lataa PDF asiakaslehdestämme
  • Tule tapahtumaamme!

Tuttuja otsikoita vaikkapa LinkedInistä, eikö?

Käsi sydämellä – klikkasitko, luitko, latasitko, osallistuitko? Miksi et?

Koska viestit ovat julkaistu ns. väline edellä, eivätkä kommunikoi itsessään mitään arvoa. Koska ne näyttävät puhuttelevan sellaisia, jotka jo tuntevat julkaisevan yrityksen kuten esimerkiksi nykyasiakkaat. Potentiaaliset, tulevat asiakkaat etsivät apua, opastusta ja vahvistusta – eivät julistusta. Liidimarkkinoijan on syytä pohtia asiat uudelta pohjalta ja uusia KPI-mittareita hyödyntäen.

Näyttää edelleen siltä, että B2B-markkinointiosastot hakevat oikeaa roolia somelle osana makkinointimixiä. Vanha tuotemarkkinointi-osasto ei hevillä käänny some-evangelistaksi vaan yrittää edelleen työntää julki vanhoja tuttuja juttuja vanhoilla tutuilla formaateilla.

Tee B2B-liidimarkkinoijan pistokoe – Montako meni oikein?

1. Puhu vastaanottajan hyödystä, älä itsestäsi.

Happotestaa viestisi: montako monikon ensimmäistä persoonaa löydät? Me sitä, me tätä…Käännä löydöksesi yksikön 2.persoonaan. Sinä hyödyt, saat, näet, koet, jne. Unohda organisaatiosiilot, liiketoimintadivisioonien esittelyt ja turhanpäiväinen inside out-pullistelu. Käännä asetelma outside in: pohdi asiakkaan näkökulmasta jakamaasi sisältöä ja sen arvoa asiakkaalle. Miten se auttaa asiakasta ymmärtämään tai löytämään ratkaisuaihion mahdollisiin kipupisteisiinsä? Jos tällaista arvoa ei hevillä löydy, palaa lähtöruutuun ja aloita itsetutkiskelu.

 2. Kirkasta itsellesi mitä ostoprosessin vaihetta puhuttelet – Valitse väline sen mukaan

Nykyasiakasta saattaa kiinnostaa tieto uuden newsletterisi julkaisusta – potentiaalista asiakasta tuskin. Kun hyödynnät sosiaalista mediaa uusasiakashankinnan apuna, niin viestit herättääksesi tarpeita, luodaksesi kysyntää ja rakentaaksesi luottamusta. Tunnista asiakkaasi ostoprosessi, sen pullonkaulat ja epäjatkuvuuskohdat kommunikoidaksesi oikeita asioita oikeaan aikaan. Käytä eri välineitä eri vaiheissa ostoprosessia: LinkedIn, Twitter, Pinterest, SlideShare, Newsletter, etc. Ohjaa ja mittaa prosessia markkinoinnin automatiikka – ohjelmistolla, esim. Hubspotilla.

3. Osoita arvo – Yksi kerrallaan

Pilko newsletterisi ”atomeiksi” ja poimi sieltä mielestäsi tärkein, potentiaaliselle asiakkaalle eniten hyötytietoa ja asiantuntemusta välittävä yksittäinen sisältö.   Se, joka toisaalta antaa asiakkaalle arvoa päätöksenteon tueksi ja toisaalta positioi Sinua ja yritystäsi huippuasiantuntijoina. Tätä tuskin on esim. tieto uuden myyntijohtajan nimityksestä. Rakenna sosiaalisen median kampanja tämän yksittäisen hyötytiedon ympärille, viesti se selkeästi otsikkotasolla ja ohjaa kiinnostuneet katsomaan lisää verkosta, vaikkapa sieltä newsletteriltä J . Seuraavaksi toteuta sama prosessi mielestäsi toiseksi tärkeimmästä sisällöstä ja sitten kolmanneksi tärkeimmästä jne. Rakenna ns. drip marketing –prosessi, jossa viestit arvoa ”pisaroina”, pieninä paloina. Sosiaalisessa mediassakin pätee vanha tuttu AIDA-malli (Attention, Interest, Desire, Action). Älä tyhjennä ns. koko pajatsoa kerralla!

4. Käytä älykkäitä call-to-actioneita (CTA)

Web-analytiikan ja siihen liittyvien ohjelmistojen sekä markkinointiautomatiikan kehitys mahdollistaa CTA-vaihtoehtojen viemisen uudelle tasolle. Analytiikan avulla voit profiloida (lead grading) ja pisteyttää (lead scoring) reaaliajassa kävijän potentiaalia ja tarjota optimaalisen vaihtoehdon hänen aktivoimiseksi dialogiin. Teknisesti vain taivas on rajana.

Ota CTA-suunnittelussa lähtökohdaksi maksimaalinen tiedon kerääminen ja oppiminen kohderyhmästä. Rakenna CTA:t siten, että jokainen klikki tai toimenpide profiloi suorittajaansa toimialan, toimenkuvan, edustamansa yritysfunktion, -hierarkian tai ostoprosessin vaiheen suhteen. Esim. ”Lataa markkinointijohtajan ostajan opas markkinointiteknologiaan” tai ”Tilaa käyttömanuaali uusimpaan markkinointiautomaatio-ohjelmistoon”. Näin keräät tietoa ja voit kohdentaa jatkodialogia ja drippejä entistä tarkemmin.

5. Oma kiteytys, vähemmän on enemmän & ”kroppaa peliin”

Yhä on ns. forwardoijia liikkeellä. Heillä on tapana poustata linkki ilman henkilökohtaista kommenttia tai kiteytystä. Älä syyllisty tähän some-spämmiin vaan tarjoa lisäarvoa lukijalle nostamalla esille olennaiset asiat omina kommentteinasi. Vähemmän on enemmän! Lukija arvostaa filtteröintiäsi ja oma kontribuutiosi kasvattaa luottamuspääomaa myöhemmin hyödynnettäväksi.

Kirjoittanut: Kimmo Luoma

Dia07

Kuuma Liidi kuoli – Ruumiinavauspöytäkirja

Vainajan tuntomerkit:

– yksinäinen B2B-päätöksentekijä ja -ostaja
– selkeä tittelin mukainen toimenkuva ja vastuualue
– hallusta löytyi mm. BANT-kaavio, tilauskaavake ja allekirjoituskynä

Kuolinaika:

– kuolonkankeuden perusteella 2010-luvun puolella
– kuolinajan määrittelyä vaikeuttaa vainajan elintoimintojen hidas rappeutuminen, joka alkanut
digitalisoitumisen myötä jo 1990-luvulla.

Kuolinsyy:

– löytyi jäämiä mm. Inbound-markkinoinnin sisällöistä
– altistunut assertiiviselle, näkemykselliselle myynnille ja kysynnän luonnin toimenpiteille
– vammojen perusteella osallistunut ostoprosessiin osana laajempaa tiimiä
– käyttänyt toistuvasti digitaalisia tietolähteitä

Todennäköisesti luonnollinen kuolema.
Poissuljettua ei ole myöskään putoaminen mahdollisuuksien ikkunasta tai tukehtuminen tuote-oksennukseen.

Kirjoittanut: Kimmo Luoma

Dia07