B2B-markkinoinnin optinen harha

On etuoikeus olla b2b-markkinoinnin näköalapaikalla auttamassa organisaatioita pääsemään tavoitteisiinsa.

Näköalapaikalla näkee toki kaikenlaista. Yhä useammin tehtävänä on taklata markkinoinnin optista harhaa.

Markkinoinnin optinen harha sisältää hallusinaatioita oman yrityksen kaikkivoipaisuudesta, todellisen kilpailun olemattomuudesta ja potentiaalisten asiakkaiden hyväntahtoisuudesta hiljentyä juuri kyseisen yrityksen markkinointiviestin äärelle, tai suorastaan sitä odottamaan.

Se kiteytyy kampanjatoimenpiteisiin, joita suunnitellaan ehkä viikkoja, kuukausiakin, mutta asiakkaan silmin katsottuna on vain se neljännessekunti kun viesti saapuu -siirtyäkseen yleensä ilman noteerausta roskakoriin. Fyysiseen tai digitaaliseen.

Markkinoinnin optinen harha on asiakkaan näkökulman unohtamista,  sisäänpäin katsomista.

On herättävä kokemus katsoa asiaa asiakkaan näkökulmasta. Vaikkapa markkinointisuunnitelman tarkastelu tästä vinkkelistä on ”virkistävää” puuhaa. Onko suunnitelma vain kasa irtonaisia outbound-viestejä vai rakentavatko ne todellista dialogia nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Pohdi millaisin markkinoinnin viestein, sisällöin ja materiaalein voisit ”erottua joukosta” ja  maksimoida asiakkaan saaman arvon eri asiakaskohtaamispisteissä ( www, some, tapaamiset, jne).  Samalla todennäköisesti maksimoit asiakkaan yritysbrändisi kanssa viettämän ajan.  Tarjoa arvoa jo osana myyntiprosessia, viesti asiakkaan ostoprosessin kannalta relevantein viestein.

Ennen kaikkea, katso maailmaa tulevan asiakkaan silmien läpi!

Kirjoittanut: Kimmo Luoma

Dia07

Tuotantolinjan vaihe vai koko tehdas? B2B-myyjän tulevaisuus

Nousussa on erikoistumisen trendi, jossa  myyntiprosessin eri vaiheita suorittavat todelliset spesialistit.  Sales process engineering on vallalla. Myyntiprosessi pilkotaan atomeiksi ja kootaan uudelleen. Kullakin vaiheella on omat toteuttajana. Puhutaan hunter/farmer-myyjistä. Liidigeneraattorit ja KAMit ovat arkipäivää. Jonkin roolin tehtävänä on vain pitää toisen kalenteri riittävän täynnä asiakaskohtaamisia,  joissa apuna on pre-sales-resurssi joka siirtää pallon taas eteenpäin esim. yhteyspäällikölle tarjouksen tekemistä varten. Ja clousaaja astuu mukaan sitten seuraavaksi…?

Taylorismi kukoistaa ja on perusteltavissa erikoistumisen ja skaalautumisen argumentein.  Kronologinen myyntimalli väistyy vanhanaikaisena ja hitaana käsityönä.  Erikoistutaan, tehdään asioita ketterästi päällekkäin, säästetään aikaa  ja kotiutetaan kaupat nopeammin.

Kasvavien myyntitavoitteiden maailmassa tämä skenaario on perusteltavissa myyntijohdolle. Mutta onkohan asiakas samaa mieltä?

Toisaalla. Digitaalinen voimaantuminen ja digitaalinen työkalupakki mahdollistavat yksittäisen myyjän toiminnan sekä markkinoinnin että myynnin toteuttajana.  Myyjä on oma markkinointinsa. Marketing automation työkalut kytketään yrityksen omaan CRM-järjestelmään. Myyjä vastaa itselleen nimetyn asiakaspotentiaalin ensimmäisestä kampanjakontaktista aina jälkimarkkinointiin asti hyödyntäen markkinoinnin automatiikkaa ja valmiita, prospektin reaktion mukaan muokkautuvia markkinointi- ja myyntiviestejä. Myynti jakaa näitä viestejä ja sisältöjä myös sosiaalisen median kanavissa aktivoimassa prospekteja inbound-yhteydenottoon ja myyntidialogin aloittamiseen. Tuleva asiakas tavataan kun hetki on oikea ja asiakas on valmisteltu ostamaan.

Digitaalisessa maailmassa tämä skenaario on perusteltavissa diginatiiveille. Mutta onkohan myynnin toteumia katselmoiva myyntijohto samaa mieltä?

Kirjoittaja: Kimmo Luoma

Ps. Digi tappoi markkinointipäällikön?

Dia07