Rivit ja rivien välit – Implisiittinen ostoaietieto

Käyttäytymiseen (liidipisteytys, www-analytiikka) tai haastatteluvastauksiin perustuva ostoaietieto on yleensä eksplisiittistä, selkeästi ilmaistua tietoa aikeista, tarpeista tai hankkeista. Sitä on helppo hyödyntää myynnin ja markkinoinnin kohdistamisessa. Tällaiset organisaatiot ovat tyypillisesti hahmottaneet tarpeen ja saattavat olla ostoprosessillaan jo tiedonkeruun vaiheessa. Siksi myös myyvien organisaatioiden kilpailijat saavat ”vainun” potentiaalisen asiakkaan jättämistä digijalanjäljistä. Kerätty ostoaietieto ei enää olekaan eksklusiivista.

Miten kerätä hiljaista, implisiittistä ostoaietietoa? Millaista on implisiittinen ostoaietieto?  Se on tyypillisesti tietoa, joka kuvaa yrityksen tilannetta ostoprosessin alussa, ns. no need-vaiheessa.  Yrityksellä ei ole selkeää kuvaa tarpeistaan, eikä niitä ole hankkeistettu tai aikataulutettu. Yritys ei ole keräämässä informaatiota eri kanavista eikä sillä ole kiinnostusta tavata myyviä organisaatioita. Implisiittinen ostoaietieto on tietoa, joka vaatii tuekseen päättelyä ja analysointia. Se kerätään tyypillisesti haastatteluina, joiden kysymykset kartoittavat nykytilaa ja historiaa. Nykyisen ratkaisun ominaisuudet kertovat esimerkiksi käytettävän teknologian maturiteetista, elinkaaren vaiheesta. Ajankohtatieto edellisestä investoinnista vihjaa tulevan hankkeen aikataulusta ja todennäköisyydestä. Implisiittinen ostoaietieto ja sen hyödyntäminen vaatii päättelytaitoa, kykyä lukea rivien välistäkin

Implisiittisen ostoaietiedon kerääminen ja hyödyntäminen, 4 vinkkiä:

1. Muokkaa kartoitus- ja kvalifiointikysymyksiä

Varmista, että myynnin tai myynnin tuen käyttämissä kartoituskysymyksissä kerätään myös  implisiittistä ostoaietietoa. Lisää kysymyksiä mm. nykyominaisuuksista, tyytyväisyydestä niihin ja investointihistoriasta.

2. Yhdistä 2. ja 3.osapuolen dataa ostoaietietoon

Käytä hyväksesi esimerkiksi strategisen kumppanin (päämies, jälleenmyyjä tms.) omistamaa tietoa samoista organisaatioista. Yhdistäkää tietonne ja oppikaa lisää potentiaalisten asiakkaiden nykytilasta, valinnoista ja tarpeista. Lisää tietoa on hankittavissa erilaisilta tutkimustaloilta liittyen vaikkapa teknologiapreferensseihin ja niihin liittyviin hankkeisiin.

3. Käynnistä demand generation-markkinointiohjelma

Implisiittinen ostoaietieto tunnistaa tyypillisesti ostoprosessinsa alkuvaiheessa olevia yrityksiä. Luo markkinoinnin viestit, sisällöt ja CTA:t puhuttelemaan näitä, jotka eivät vielä tiedä tarvitsevansa. Miten opastat heitä neuvonantajana näkemään tarpeen muutokselle ja uudistuksille?

4. Valitse oikeat kohtaamispisteet ja kanavat

Missä kanavissa kultivoit heitä, jotka eivät tiedä tarvitsevansa? Tilanteessa, jossa yritys ei itse tee aloitetta, kerää informaatiota tai kuluta sisältöjäsi. Kohdennetun markkinoinnin työkalupakista voit käyttää esimerkiksi IP-kohdennettua markkinointia, display-markkinointia ohjelmallisen ostamisen keinoin tai newslettereitä. Myynnin kohtaamispisteissä pitää ottaa huomioon haastajamyynnin ja assertiivisen myynnin tekniikat.

Teksti: Kimmo Luoma

One thought on “Rivit ja rivien välit – Implisiittinen ostoaietieto

  1. Pingback: Edellisen blogauksen sovitus näytelmäksi by ChatGPT | Liidijalostamo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.